Ново и интересно

 

Услугата ни Documented.bg е вече достъпна за ползване

22 април 2014 год.

Повече информация >>

 

Екипът на „Атлас Софтуер“ ЕООД успешно приключи разработката на Documented.bg

 

Информация за сключени договори по процедура за определяне на изпълнител - открит избор, обособени позиции 1 и 2

23 юли 2013 год.

Повече информация >>

 

„Атлас Софтуер“ ЕООД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0165-C0001 обявява следната информация за сключени договори по процедура за определяне на изпълнител

 

Процедура за определяне на изпълнител

29 март 2013 год.

 

Фирма „Атлас Софтуер“ ЕООД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.05-0165-C0001 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект :

 

Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер и софтуер по обособени позиции:

- Обособена позиция 1 - Хардуер

- Обособена позиция 2 - Софтуер

 

Повече информация >>

 

 

Проектът Documented.bg набира скорост

13 март 2013 год.

 

Фирма "Атлас Софтуер" работи усилено по проект Documented.bg, с който искаме да демонстрираме възможностите на автоматизирания анализ на текстово съдържание.

 

 

Последни новини в блога

24 2013 Юли
29 2013 Март
13 2013 Март

Проекти

u4ili6teto.bg - Достъпно електронно образование

Отворена платформа за отворено образование - онлайн система за дистанционно обучение, базирана на Мoodle.
повече

Референции

Професионалната работа на екипа на Атлас Софтуер ни помага да посрещнем предизвикателствата при популяризиране на електронното обучение в Българските училища.”

Цветан Цветански, Център за Образователни Инициативи