Проекти

 

Documented.bg

22 Април 2014 год.

 

Documented.bg

Екипът на Фирма Атлас Софтуер ЕООД успешно приключи разработката на Documented.bg - on-line хранилище за текстови документи с възможност за автоматизиран анализ на текстовото съдържание на документи и тяхната автоматична категоризацияи. Услугата беше пусната в експлоатация и е достъпна на адрес https://www.documented.bg съобразно условията за ползване.

Всеки заинтересуван може да се регистрира за безплатен акаунт и да тества функционалността, която услугата предлага.

 

23.07.2013 - Информация за сключени договори по процедура за определяне на изпълнител - открит избор, обособени позиции 1 и 2   повече >>

29.03.2013 - Открита е процедура за определяне на изпълнител
повече >>

 

 

u4ili6teto.bg - Достъпно електронно образование

Отворена платформа за отворено образование - онлайн система за дистанционно обучение, базирана на Мoodle и BigBlueButton и реализирана съвместно с Центъра за образователни инициативи.
повече

 

Последни новини в блога

22 2014 Април
24 2013 Юли
29 2013 Март
24 2012 Май

Проекти

u4ili6teto.bg - Достъпно електронно образование

Отворена платформа за отворено образование - онлайн система за дистанционно обучение, базирана на Мoodle.
повече

Референции

Професионалната работа на екипа на Атлас Софтуер ни помага да посрещнем предизвикателствата при популяризиране на електронното обучение в Българските училища.”

Цветан Цветански, Център за Образователни Инициативи