Нашите решения

 

Система за автоматизиран анализ на текстово съдържание

08 Септември 2012 год.

 

Фирма "Атлас Софтуер" предлага готово решение за автоматизиран анализ на текстово съдържание, включващи всички необходими компоненти.

 

 

Последни новини в блога

22 2014 Април
24 2013 Юли
29 2013 Март
24 2012 Май

Проекти

u4ili6teto.bg - Достъпно електронно образование

Отворена платформа за отворено образование - онлайн система за дистанционно обучение, базирана на Мoodle.
повече

Референции

Професионалната работа на екипа на Атлас Софтуер ни помага да посрещнем предизвикателствата при популяризиране на електронното обучение в Българските училища.”

Цветан Цветански, Център за Образователни Инициативи